Den siste olje cover only

Nå tilgjengelig

Den siste olje

Over seks tiår fylte glinsende fett fra hundretusenvis av hval råstoffbehov til multinasjonale konserners margarin- og såpeprodukter. Hoffleverandørene var norske hvalfangere. Fra spekkjelene like etter århundreskiftet ble fyrt opp på Sør-Georgia til det flytende kokeriet Kosmos IV ankret opp i Sandefjord på slutten av 1960-tallet, skulle hvalfangst dominere og forme utviklingen av finansmarked, konsumvarer og kapitalisme i Norge. Dette er en fortelling om eksplosivt voksende rikdom og merkevarebygging, men også en biologisk tragedie. Et nådeløst møte mellom jordens største dyr, effektiv fangsteknologi og konsumindustri. Dette er en flerfasettert historie om et kapitalfattig lands industrialisering, skattesky redere og multinasjonale fettkjemper, men også om ubegrensede offer og tap. Om norsk polarimperialisme og globalt salg utfordret av stormakter og skiftende konjunkturer. Dette er historien om "Den siste olje".

Skrevet av Aslak Berge

Om forfatteren

Aslak Berge er publisher i de to nettavisene iLaks.no og SalmonBusiness.com. Han har tidligere fartstid blant annet som aksjeanalytiker i meglerhuset First Securities. Berge er utdannet siviløkonom, og har tidligere gitt ut bøkene “Opp som en bjørn – historien om Pan Fish” og «En bryggesjauers bekjennelser».

Om forlaget

Octavian Forlag ble etablert i 2004 i forbindelse med utgivelsen av boken “Opp som en bjørn – Historien om Pan Fish”. Året etter ble en noe forlenget og oppdatert utgave av “Opp som en bjørn” utgitt på engelsk, under tittelen “Salmon Fever”. “En bryggesjauers bekjennelser” ble utgitt i 2011. «Den siste olje» ble lansert høsten 2019.

Alle titlene kan kjøpes ved å kontakte forlaget.